Avís Legal

En compliment de l’ article 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Inmformació i Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificatives dels serveis.

Denominació social:

MF Advocats

Correu electrònic:

info@mfadvocats.com

Telèfon:

+34 644 726282

 +34 972 933812

Fax:

+34 972 933812

Col·legiat exercent número 3565 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona.

Titulació acadèmica:

Llicenciatura en Dret per la Universitat de Girona (Espanya)

Aquest lloc web ha sigut creat per MF Advocats amb caràcter informatiu i per ús personal dels seus usuaris. A través d’aquest Avís legal, es preten regular l’accès i ús del lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s’ accepten els següents termes i condicions:

L’accès a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels seus usuaris.

El simple accès a aquest lloc web no suposa establir cap relació comercial entre MF Advocats i l’usuari.

L’ accès i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús contingut en el lloc web.

El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, sustitueixin, completin i/o modifiquin les presentes condicions, i sobre les qualse s’informarà a l’ usuari en cada cas concret.

DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL LLOC WEB

En compliment del deure informació estipulat en l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, MF Advocats, amb DNI 43676767C, d’ara endavant MF Advocats, en qualitat de titular del lloc web www.mfadvocats.com, amb domicili en Plaça Poeta Marquina 6 1rB, codi postal 17002 de Girona, adreça de correu electrònic info@mfadvocats.com i telèfon 644726282, procedeix a comunicar-los la present informació que conforma i regula les condicions d’ús en aquesta pàgina, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris del lloc web que es publica sota el nom de domini www.mfadvocats.com, assumeixen i es comprometen a respectar.

CONDICIONS D’ÚS

La utilització de www.mfadvocats.com atorga la condició de Usuari de www.mfadvocats.com, bé sigui persona física o jurídica i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’Avís Legal. Si el Usuari no estigués conforme amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar www.mfadvocats.com. Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions pel que la versió publicada per MF Advocats pot ser diferent a cada moment que el Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l’ Usuario ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi a www.mfadvocats.com.

A través de www.mfadvocats.com, MF Advocats facilita a el Usuari l’accés i la utilització de diversos continguts publicats per mitjà d’Internet per MF Advocats o per tercers autoritzats.

El Usuari està obligat i es compromet a utilitzar www.mfadvocats.com i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d’aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins dels Continguts que conformen www.mfadvocats.com, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades. A aquest efecte, el Usuari s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per MF Advocats, d’un altre USUARI o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

El Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en www.mfadvocats.com, tals com a informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol un altre material al que tingués accés en la seva condició de Usuari de www.mfadvocats.com, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu. Així mateix, de conformitat amb tot això, el Usuari no podrà:

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització escrita i explícita de MF Advocats, que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.

Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de MF Advocats o dels seus titulars, de les petjades i/o identificadors digitals, marques d’aigua, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

El Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte a les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels quals s’emprin habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de www.mfadvocats.com, i/o dels Continguts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en www.mfadvocats.com són propietat de MF Advocats o, si escau, dels seus respectius propietaris, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al Portal i/o als Continguts atribueixi a el Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius i sense que puguin entendre’s cedits a el Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts. D’igual manera els Continguts són propietat intel·lectual de MF Advocats, o de tercers si escau, per tant, els drets de Propietat Intel·lectual són titularitat de MF Advocats o de tercers que han autoritzat el seu ús, als qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta Web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de MF Advocats o de tercers inclosos en www.mfadvocats.com que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

DISPONIBILITAT DE WWW.MFADVOCATS.COM

MF Advocats no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a www.mfadvocats.com, als seus continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los. Per tant, MF Advocats no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en el Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

MF Advocats exclou, amb les excepcions contemplades en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de www.mfadvocats.com i dels Continguts, al no compliment de l’expectativa d’utilitat que el USUARI hagués pogut atribuir a www.mfadvocats.com i als Continguts.

La funció dels hiperenllaços que apareixen en aquesta Web és exclusivament la d’informar a el Usuari sobre l’existència d’altres Web que contenen informació sobre la matèria. Aquests hiperenllços no constitueixen suggeriment ni recomanació alguna.

MF Advocats no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels hiperenllaços ni del resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de el Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a el Usuari per aquest motiu.

L’accés a www.mfadvocats.com no implica l’obligació per part de MF Advocats de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a el Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, MF Advocats no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de www.mfadvocats.com, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de el Usuari o de tercers (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de el Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

La prestació del servei de www.mfadvocats.com i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. MF Advocats, no obstant això, queda autoritzat per donar per acabada o suspendre la prestació del servei de www.mfadvocats.com i/o de qualsevol dels Continguts a qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, MF Advocats advertirà prèviament la terminació o suspensió de www.mfadvocats.com.

QUALITAT DE WWW.MFADVOCATS.COM

Donat l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que se subministren per mitjà de www.mfadvocats.com, MF Advocats realitza el seu millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels Continguts. La informació continguda a les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

MF Advocats exclou tota responsabilitat per les decisions que el Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de www.mfadvocats.com. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels Continguts.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions per part de MF Advocats a el Usuari realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaços amb caràcter general.

JURISDICCIÓ

Per quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, tots les parteixes intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de la ciutat de Girona, renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent així com al Reglament Europeu de Protecció de dades.

 

 

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, punxi l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies