Car_Accident

Els accidents in itinere

Molts accidents de trànsit ocorren en horari laboral, ja que moltes persones utilitzen el cotxe o la moto, fins i tot la bicicleta, per anar a treballar o tornar del treball. També hi ha molts treballs que impliquen haver de desplaçar-se contínuament, fins i tot amb vehicles o motocicletes de lloguer si el treballador ha […]